Voor dringende problemen ’s nachts (vanaf 19u ’s avonds tot 8u ‘s morgens) of in het weekend (vanaf vrijdagavond 20u tot maandagochtend 8u) kan u terecht bij de huisarts met wachtdienst op het centrale wachtdienstnummer van de huisartsenwachtpost 09/360.35.00