Wij geven er de voorkeur aan onze patiënten zoveel als mogelijk op de praktijk te zien.

Door de beschikbaarheid van noodzakelijk medisch materiaal kunnen wij u daar betere zorg verlenen dan op huisbezoek. Als je echter te ziek bent of je kan je onmogelijk verplaatsen, kan je een huisbezoek aanvragen vóór 11 uur ‘s morgens op het nummer 09/360.79.37.

Indien mogelijk zal het huisbezoek afgelegd worden door de huisarts van uw keuze.

Als u na 11u belt, kunnen wij niet garanderen dat het huisbezoek nog diezelfde dag gebeurt.