PATIËNTENSTOP

Een consultatie bij uw huisarts is geen voorschrift, geen attest afleveren maar een engagement met een patiënt, een persoon en zijn omgeving. Als arts hebben we daar de tijd voor nodig en wij hebben onze limiet bereikt waardoor wij momenteel geen nieuwe patiënten kunnen inschrijven.

Wij vragen daarvoor uw begrip!


OPENINGSUREN

De Dokterscompagnie is bereikbaar via 09/360.79.37 van maandag tem vrijdag tussen 8u en 19u, uitgezonderd feestdagen.

In uitzonderlijke omstandigheden waarin geen van de dokters bereikbaar is, zal er op het antwoordapparaat steeds vermeld worden waar u voor dringende medisch hulp terecht kan. 


WAT MEEBRENGEN 
Gelieve bij iedere consultatie volgende zaken mee te brengen: 
                   * Identiteitskaart of kidsID
                   * Indien van toepassing: attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijk, andere in te vullen documenten

Bij iedere consultatie dient u zich aan te melden bij onze secretaresse met uw identiteitskaart. Deze wordt iedere keer ingelezen.


AFSPRAKEN

U kan telefonisch een afspraak maken via onze secretaresse, van 8u tot 13u, op het nummer 09/360.79.37.

Sommige medische handelingen vragen extra tijd. Gelieve dus duidelijk te vermelden met hoeveel personen u op consultatie komt en indien mogelijk de aard of het doel van de consultatie.

Er is een permanente mogelijkheid tot het maken van een afspraak via onze website, www.gezondheidinpraktijk.be.


ELEKTRONISCHE VOORSCHRIFTEN

Als arts zijn wij sinds 1 januari 2020 verplicht om geneesmiddelen elektronisch voor te schrijven. 

Om papierverspilling tegen te gaan zal vanaf heden het voorschrift elektronisch op uw eID geplaatst worden.

Het afhalen van geneesmiddelen gebeurt op vertoon van de eID of kan ook met behulp van de app ‘Mijn Geneesmiddelen’. Voor het vragen van voorschriften vragen wij een voorschriftenconsultatie in te plannen. 


ATTESTEN
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. 
Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften, attesten of getuigschriften zodat onnodige telefonische contacten vermeden kunnen worden.
Voorschriften of attesten kunnen niet telefonisch worden aangevraagd. Valse attesten zullen ook steeds geweigerd worden.