OPENINGSUREN

Op het praktijknummer (09/360.79.37) is er telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8u ’s morgens en 19u ’s avonds in principe altijd iemand bereikbaar. 
In uitzonderlijke omstandigheden waarin geen van de dokters bereikbaar is, zal er op het antwoordapparaat steeds vermeld worden waar u voor dringend medisch hulp terecht kan. 

ATTESTEN
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. 
Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften, attesten of getuigschriften zodat onnodige telefonische contacten vermeden kunnen worden. 
Voorschriften kunnen niet telefonisch worden aangevraagd. Valse attesten zullen ook steeds geweigerd worden. 

BELUURTJE VOOR DE ARTSEN


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Katrien

 12-14u

 12-13u

 NIET

 13-14u

 11.30-12u

Veerle

 NIET

 13-14u

 11.15-11.45u

 11-12u

 14.30-15.30u

Sarah

 12-14u

 NIET

 14-16u

 11-12u

 12-12.30u


Vanaf heden zijn er aparte belmomenten waarop de artsen bereikbaar zijn voor onderzoeksresultaten, niet-dringende inlichtingen en korte vragen.

Deze belmomenten zijn nodig om op een vlotte en efficiënte manier te kunnen werken en de raadplegingen zo weinig mogelijk te storen.

Voor een uitgebreide uitleg maakt u best een afspraak.

Van 8-15u (woensdag tot 13u) zal onze secretaresse u met veel plezier verder helpen.


WAT MEEBRENGEN 
Gelieve bij iedere consultatie volgende zaken mee te brengen: 
                   * Identiteitskaart 
                   * Indien van toepassing: attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijk

Bij iedere consultatie dient u zich aan te melden bij ons secretaresse met uw identiteitskaart. Deze wordt iedere keer ingelezen.