OPENINGSUREN Op het praktijknummer (09/360.79.37) is er telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8u ’s morgens en 19u ’s avonds in principe altijd iemand bereikbaar. 
In uitzonderlijke omstandigheden waarin geen van de dokters bereikbaar is, zal er op het antwoordapparaat steeds vermeld worden waar u voor dringend medisch hulp terecht kan. 

!!ATTESTEN
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. 
Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften, attesten of getuigschriften zodat onnodige telefonische contacten vermeden kunnen worden. 
Voorschriften kunnen niet telefonisch worden aangevraagd. Valse attesten zullen ook steeds geweigerd worden. 

!!BELUURTJE VOOR DE ARTSEN


Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Katrien

12-14u

12-13u

NIET

13-14u

11.30-12u

Veerle

NIET

13-14u

11.15-11.45u

11-12u

14.30-15.30u

Sarah

12-14u

NIET

14-16u

11-12u

12-12.30u


Gelieve deze uren te respecteren ten einde de consultaties niet onnodig te storen.

Van 8-15u (woensdag tot 13u) zal onze secretaresse u met veel plezier verder helpen.


!!WAT MEEBRENGEN 
Gelieve bij iedere consultatie volgende zaken mee te brengen: 
                   * Identiteitskaart 
                   * Indien van toepassing: attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijk

!!Bij ieder consultatie dient u zich aan te melden bij ons secretaresse met uw identiteitskaart. Deze wordt iedere keer ingelezen.