OPENINGSUREN

Op het praktijknummer (09/360.79.37) is er telefonisch van maandag tot vrijdag tussen 8u ’s morgens en 19u ’s avonds in principe altijd iemand bereikbaar. 
In uitzonderlijke omstandigheden waarin geen van de dokters bereikbaar is, zal er op het antwoordapparaat steeds vermeld worden waar u voor dringend medisch hulp terecht kan. 

ATTESTEN
Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. 
Vraag tijdens de consultatie voldoende voorschriften, attesten of getuigschriften zodat onnodige telefonische contacten vermeden kunnen worden. 
Voorschriften kunnen niet telefonisch worden aangevraagd. Valse attesten zullen ook steeds geweigerd worden. 

BELUURTJE VOOR DE ARTSEN

 

  Maandag

  Dinsdag

  Woensdag

  Donderdag

  Vrijdag

 Dr. Creemers

  12u - 14u

  12u - 13u

  NIET

 13u - 14u

 11.30u - 12u

 Dr. Adams

  NIET

  13u - 14u

  11.15u - 11.45u

 11u - 12u

 14.30u - 15.30u

 Dr. Van  Rooy 

  12u - 14u

   NIET

  14u - 16u

 11u - 12u

 12u - 12.30u


Vanaf heden zijn er belmomenten waarop de artsen bereikbaar zijn voor:

    - onderzoeksresultaten

    - inlichtingen (geen medisch advies!)

Deze belmomenten zijn nodig om op een vlotte en efficiënte manier te werken en de raadplegingen niet te storen.

Voor een uitgebreide uitleg, voorschriften of invullen van attesten, maakt u een afspraak.

Van 8u-15u (woensdag tot 13u) zal onze secretaresse u met veel plezier verder helpen of u voorzien van gevraagde documenten.


WAT MEEBRENGEN 
Gelieve bij iedere consultatie volgende zaken mee te brengen: 
                   * Identiteitskaart 
                   * Indien van toepassing: attest arbeidsongeschiktheid, vertrouwelijk

Bij iedere consultatie dient u zich aan te melden bij ons secretaresse met uw identiteitskaart. Deze wordt iedere keer ingelezen.