!! GOED NIEUWS !!


Vanaf maandag 16 april 2018 zal Dr. Sarah Van Rooy voltijds onze praktijk verder mee uitbouwen!

Op deze manier willen wij tot een aangename, verrijkende en vlot lopende samenwerking voor iedereen komen.


Huisartsenpraktijk Dr. Adams en Dr. Creemers

Welkom op de huisartsenpraktijk van De Dokterscompagnie. Op deze site kan u terecht voor info over het reilen en zeilen binnen onze praktijk (consultatie-uren, wachtdiensten, praktijkreglement, nieuwtjes, verlofplanning, ...) 

Huisartsgeneeskunde omvat werkelijk alle domeinen van ons lichaam, omvat ook alle patiënten, groot en klein, jong en minder jong, omvat alle soorten problemen van het leven en omvat alle uren van een dag. Daarom willen wij verder werk maken van een eenvoudig en toegankelijk praktijkreglement en afsprakensysteem. Wij denken dat zo een systeem een echte meerwaarde kan betekenen voor onze arts-patiënt relatie en willen dan ook iedereen aanmoedigen om gebruik te maken van deze nieuwe uitbreiding/mogelijkheid, nl afspraken maken via internet. Zo hopen wij onze professionele activiteit (tijd voor klinisch onderzoek, gesprek, overleg, huisbezoek, begeleiding, invullen van attesten en formulieren, bijscholingen, noodoproepen, uitstrijkjes, GMD, zorgtrajecten, beschikkingen rond het levenseinde, euthanasieaanvragen, palliatieve thuiszorg, …) beter te kunnen verder zetten in evenwicht met ons gezinsleven. 

Ons hoofddoel is en blijft immers onze patiënten op het ‘gezonde’ spoor te houden of te helpen en hen, binnen ieders eigen mogelijkheden, voluit te laten leven!