De online agenda is opnieuw geopend!


Welkom bij de huisartsenpraktijk van De Dokterscompagnie. Op deze site kan u terecht voor info over het reilen en zeilen binnen onze praktijk (consultatie-uren, wachtdiensten, praktijkreglement, nieuwtjes,...) 

Huisartsgeneeskunde omvat werkelijk alle domeinen van ons lichaam, omvat ook alle patiënten, groot en klein, jong en minder jong, omvat alle soorten problemen van het leven en omvat alle uren van een dag. Daarom willen wij verder werk maken van een eenvoudig en toegankelijk praktijkreglement. Zo hopen wij onze professionele activiteit (tijd voor klinisch onderzoek, gesprek, overleg, huisbezoek, begeleiding, invullen van attesten en formulieren, bijscholingen, noodoproepen, uitstrijkjes, GMD, zorgtrajecten, beschikkingen rond het levenseinde, euthanasieaanvragen, palliatieve thuiszorg, …) beter te kunnen verder zetten in evenwicht met ons gezinsleven. Op de rest van de website vindt u meer informatie onder de verschillende tabbladen.

Ons hoofddoel is en blijft immers onze patiënten op het ‘gezonde’ spoor te houden of te helpen en hen, binnen ieders eigen mogelijkheden, voluit te laten leven!


 ! Een consultatie bij uw huisarts is geen voorschrift, geen attest afleveren maar een engagement met een patiënt, een persoon en zijn omgeving. Als arts hebben we daar de tijd voor nodig en wij hebben onze limiet bereikt waardoor wij momenteel geen nieuwe patiënten kunnen inschrijven.


Wij vragen daarvoor uw begrip!

Dr. Creemers, Dr. Adams en Dr. Van Rooy